Arhiiv kuude lõikes: veebruar 2012

Global Container XXII

Meeland Sepp

Kunstikonteiner ja EKA tegevuskunstide osakond esitlevad:

Global Container XXII
7.märtsil kell 20.00 Tartus, Genialistide klubis.

Püünel:
Postinstrumentum – Tanel V. Kulla, Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Andreas W.
Stiilinäide:   http://vimeo.com/31950811

Tantsuperformance „Mis pidi su perse on?“ Raido Mägi, Lilli Tölp, Tanel V. Kulla, Aili-Maarja Mäeniit, Mai Sööt, Tiina Sööt.

Kas oled kunagi tahtnud pöörduda tagasi mingisse aega oma elus, et teha seal muudatus? Et arendada endas oskusi, mida oleks vaja kasutada praegu  või et viia sinna kaasa midagi praegusest ja oodata tagajärgi?

“Mis pidi su perse on?” on ajareis personaalses minevikus, mille käigus 6 inimest suunduvad tagasi otsustavasse olukorda või sündmusse, et viia sisse muudatus. Kaalul on tervis, osavus, hea maine ja  meelerahu.

…ja läbi seina kostab meloodia: “Mu mälestustes tahad jalutada nagu vanasti…”

„Odysseuse vibu“ – Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Taavi Suisalu.
http://vimeo.com/28789433

Sandra Jõgeva stand-up tragöödia „Nimeta“

Pilet 4€, õpetajatele tasuta!

P.S. Nimekiri võib lähiajal täieneda!

Artcontainer and performing art chair of Estonian Art Academy presents:

Global Container XXII
March 7, at 20.00 Genialistide klubi, Tartu.

On the stage:
Postinstrumentum – Tanel V. Kulla, Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Andreas W.
http://vimeo.com/31950811

Dance-performance „Which way is your ass?“ – Raido Mägi, Lilli Tölp, Tanel V. Kulla, Aili-Maarja Mäeniit, Mai Sööt, Tiina Sööt.

Have you ever dreamed of returning to some period of your life to
change something? To develop skills that would be needed today or to
bring there something from the present time and wait for the
consequences?
“Which way is your ass?” is a time travel in personal past, where 6
people head to a crucial period to make a shift. This is the matter of
health, competence, reputation and peace of mind.
… and throught the wall sounds the melody: ”Mu mälestustes tahad
jalutada nagu vanasti…”

„Odysseus´s bow“ – Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Taavi Suisalu.
http://vimeo.com/28789433

Sandra Jõgeva – stand-up tragedy „Untitled“

Ticket 4€, for teachers – free!

P.S. Maybe more!

Henri Hütt in “DAMA” 8 in Rovaniemi!!!

DAMA – Dance and Media workshop, where dance and media students meet for collaboration.
This time workshop was held in Rovaniemi, and we had our performance at the opening night of Rovaniemi Design Week 18.02.2012.

Credits :
Riga Teacher Training and Educational Management Academy : Ieva Liepa, Stella Upaciere.

University of Tartu VIljandi Culture Academy: Mari Lääne.

Estonian Academy of Arts: Henri Hütt, Lilli Tölp, Liisalotte Elme, Evi Pärn, Taavi Suisalu.

University of Lapland: Juraj Kyppö, Beth Kate Walsh, Roxy Russel, Terhi Silenius, Virta Niina.

Iceland Academy of the Arts: Myrra Leifsdóttir, Guðrún Heiður Ísaksdóttir.

Professors : Hans-Gunter Lock, Raivo Kelomees,
Tomi Knuutila

http://vimeo.com/37084809

more about DAMA : medialappi.net/dama/

Kunstiõpetamine – mida oodata nüüdiskunstilt?

Sirp nr. 7  17.02.2012

Sirp alustas üle-eelmises numbris EKA õppetoolide juhatajatele küsimuste esitamist nüüdisaegse kunsti õpetamine kohta. Seekord saab sõna vabade kunstide teaduskonna tegevuskunstide õppetooli juhataja Erik Alalooga. 
Palun tooge välja kolm olulist momenti, mida nüüdisaegse kunsti õpetamise puhul tuleb silmas pidada. Miks? 
Kas EKA praegune õpetamissüsteem toetab noorte kunstnike (tudeng on ju seda) arengut ning edaspidist iseseisvat tegutsemist nüüdiskunstiväljal? Kas ja kui ei, siis mida EKA õpetamisviisi juures tuleks muuta?

Erik Alalooga: Teaduse plahvatuslik areng avardab arusaamu inimesest, ajast ja ruumist nii mikro- kui ka makrotasandil. Inimest ja masinat eraldav piir on muutunud hapramaks kui kunagi varem. Bioloogia kaardistab inimest üha detailsemalt biokeemilise masinana. Tehnoloogia seevastu kujundab masina alusstruktuuri üha enam inimlikuks. Selle taustal jääb kunsti käsitlemine XX sajandi terminoloogia baasil naeruväärseks paigaltammumiseks. Tundlik pintslitõmme, maitsekas kompositsioon, vitaalne vorm on tänapäeval masinale täiesti jõukohased ülesanded, kuna põhinevad õpitud mustrite järgimisel. Sellele lisandub inimesele kättesaamatu täpsus ning töömaht. Inseneride loovus on suunatud eelkõige tehnoloogia tarbeefektiivsuse tõstmisele. Kunstnike võimuses on toota loomingulisi algoritme, mis võimaldavad masinate tegevusspektrit nihestada ja laiendada. Algoritmi mõiste all pean silmas inimese poolt masinasse sisestatud toimimisjuhendit, olgu tegemist siis kas digitaal- või analoogkoodi põhjal toimiva süsteemiga.

See ood loova mõtlemise ja tehnoloogia sümbioosile kunstihariduses ei ole loomulikult teostatav paari semestriga, kuid võiks olla kaunis utoopia, mille poole püüelda. Tundub, et selles on potentsiaali kummutada modernismi kinni jäänud väited, et kunstis ei ole enam võimalik midagi uut korda saata, ning ainus, millega oma loomingulist eksistentsi õigustada, on vaid viitamine ja ajaloo tõlgendamine isikupärasest vaatepunktist. Sellega seoses tuleb kõigepealt loobuda kunstniku käsitlemisest stereotüüpse elukauge autistina. Geenius, kelle ideed jäävad teostamata, kuna ta ei oska teritada pliiatsit, jääb loomingulises olelusvõitluses õiglaselt kaotajaks! Reaalse maailma toimemehhanismidest põhjalik arusaamine ning nende oskuslik rakendamine ei ole kindlasti puue, vaid trump.

Alles teist aastat tegutseva tegevuskunstide õppetooli tegevuse fookuspunkt erineb oluliselt oma eelkäija – interdistsiplinaarsete kunstide õppetooli omast. Nüüdsed peamised märksõnad ongi just eespool kirjeldatud senisest laiemad ja põhjalikumad kunsti ja reaalteaduste+tehnoloogia suhted. Tehnika positsioon ei ole enam käsitletav pelgalt toetava taustajõuna, mille eesmärk on inimaju genereeritud idee illustreerimine. Tehnoloogia enda alusstruktuur võimaldab tal osaleda idee genereerimise protsessis aktiivsena ning inimesega võrdsel positsioonil. Kuidas see kõik rakendub praktikas, võite jälgida tegevuskunstide õppetooli blogis performachine.wordpress.com.

Kuna ideede genereerimisega saavad noored kunstnikud üldiselt hakkama, siis peamine tugi, mida kooli äsja lõpetanu vajab, on just ligipääs produktsiooni- ja presentatsioonikeskkondadele. Selline EKA toetus vabade kunstide erialade lõpetanutele püsib praegu peamiselt mõningate õppejõudude missioonitundest algatatud projektidel. EKKM, Polymeri kultuuritehas jt tagavad üsnagi askeetlikud, kuid eluliselt vajalikud võimalused loomingulise tegevuse sujuvaks edasitoimimiseks pärast seda, kui diplomeeritud tudeng seisab kõrgkooli ees, lillesülem ühes ja diplom teises käes. Luulud, et tööturg avaneb nüüdiskunstiga tegelevale noorele kohe pärast kõrgkooli lõpetamist, kui loomemajanduse korralduses mõned formaalsed sammud teha, jäävad praeguste arusaamade juures luuludeks ning seda ei tohi noorte eest varjata. Loomemajanduse alusmõisted ja struktuur lähtuvad eelkõige disainikesksest tellija-teostaja suhte spetsiifikast. Kriitilisele positsioonile pretendeeriv kunst ei hakka loodetavasti kunagi turu nõudmiste ja tarbijate ootustega arvestama. Kui õpetajategevus välja arvata, siis tuleb palka hakata endale ise maksma. Selle hõlbustamiseks tuleb soodustada noorte suuremat koostööd loominguliste projektide teostamisel. See võib panna aluse tugevatele kooslustele, kes on võimelised moodustama toimivaid institutsioone ning kus igaüks on nõus vajaduse korral tegelema ka „madalate” töödega.

Loomulikult jäävad alati olema õnnesärgis sündinud, kellel õnnestub suurele kuraatorile või produtsendile silma jääda, millele järgneb vapustav edulugu. Kunstiharidust sellisele poeesiale üles ehitada aga ei tohiks.

Kadri Noormets in Action Theater Berlin.

ACTION THEATER BERLIN
presents

Performance: 10 & 11 February 2011, 8 pm @ Tanzfabrik Berlin

White Walls & Electricity #4
An evening of Improvisation

lead by Sten Rudstrøm

Performer: Doris Feldman, Essi Hellen, Ulla Möckel, Kadri Noormets, Silke
Pfaff, Ursula Sapel

6 performers, over 2 weeks, build an improvisational ensemble using Action
Theater training. They enter the stage empty. They have no idea what it is
going to be about or how it is going to feel. They discover the beauty of
believing in the present, accepting each moment for what it is.

@ Tanzfabrik Berlin, Möckernstraße 68, 10965 Berlin

12 Euro /  8 Euro