Arhiiv kuude lõikes: märts 2012

Teesklemine keelatud! No pretending

Scroll down for english version!

Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide osakond esitleb!

Teesklemine keelatud! No pretending!

2.-15. aprillil teatris Cabaret Rhizome.

Mis toimub etenduskunstide maastikul siis, kui ideaalid on veel kaunid? Kui tarbija maitse ja tööturu nõudmised veel ei koti? Kui ei ole veel karjuvat vajadust kõigile meeldida? Kui julgetakse eksperimenteerida? Kui kõikjal nõutakse autoriteetide allkirjadega soovituskirjasid? Kui produtsendid ja kuraatorid muigavad?

Programm:

2. aprill 20.00 – Avamine.

Sandra Jõgeva stand-up tragöödia – “Essee näitlejatest elavas ettekandes”.

Subjektiivne ja meelevaldne väljaütlemine, mille eesmärk kardetavasti ei ole teatri undergroundi ja mainstreami suhete parandamine.

Lauri Eltermaa „Jaagule“

Enne, kui EV haridusministrit solvati pahatahtliku anonüümkirjaga, jõudis ta suust välja ajada nii mõndagi. Kunstilise veenvuse huvides on see tänaseks viisistatud ja jätkab oma elu lavalaudadel ning edetabelites!

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Kuidas seostub toores kõrilaul, tangu täistopitud viiul, ventilatsioonitorustik ja sõrmkübarad antiikklassikaga? Ja kas üldse seostub ja miks üleüldse peakski seostuma?

+ tahtmatult kasvab see kõik üle meeleolukaks peoks! Millal siis veel, kui mitte esmaspäeval!


4. aprill 20.00 –  „Harjutus“. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kursusetöö.

Osalevad: Tantsutudengid (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Valgustajad (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Juhendajad: Karl Saks ja Siim Reispass.

6.aprill 20.00 – „Stalker – prosthetic brain“ Tencu ja Taavi Kerikmäe eksperimentaal-audiovisuaalne kontsert.

mõne mehe proteesjalad jooksevad nii hästi, et teda ei taheta nendega olümpiale lubada, kardetakse, et ta jookseb oma proteesjalgadega tervetest kiiremini. 

inimene pole oma aju kunagi kuigi hästi kasutanud. võimalik, et ainus tee tähelepanu teravnemisele ja arusaamisvõime süvenemisele on see alakasutatud organ proteesi vastu välja vahetada ja selle kaudu uuesti ja juba paremini mõtlema ja tundma õppida.

tuleb üle elada palju krõbisevate ja teravate servadega kuivi tunde, ja päevi, kui valgus on nagu kivi ja silmadest tulevad välja ainult katkemised ja võred. alles siis hakkab aju protees korralikult tööle. alles siis muutub elu ilusaks.

 

Andrei Tarkovski filmi „Stalker“ põhjal loodud duett sünteesib videokunstnik Tencu  korrapäratut animatsiooni ja muusik Taavi Kerikmäe improvisatsioonilist heli.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

“Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot

8. aprill 18.00 – „Trajektoor“. Audiovisuaalne kontsert-installatsioon

Trajektoor on teekond, kulgemine ruumides. See on kogemus, mis koosneb helist,

visuaalist ja kohaspetsiifilisest atmosfäärist. Algelemendiks on dünaamilist lineaarset

liikumist kujutav fragment, mis areneb ja koorub läbi vormiliste muutuste. Teost iseloomustavad ruumiline abstraktsioon,dünaamiline kooskõla ja ühes ruumis live-aktsioonina tekkivad heli-ja kohaspetsiifilised kahemõõtmelised joonistusmaastikud. Trajektoori kohapeal sündivat osa tasakaalustab teine dimensioon – ettevalmistatud ja läbi ruumide kulgev staatilisem audiovisuaalne installatsoon, mis algab majja sisenemisega ja emotsionaalselt kulmineerub viimases ruumis. Samas on eelpool mainitud kaks tõlgendust omavahel seotud just ühtse läbiva kujundi kaudu ja live-aktsioon mõjutab ka staatikat.Trajektoori stsenaariumi iseloomustab minimalistlik esteetika, see on transformatsioon, elementide kogunemine, koondumine ja hargnemine.

Einike Leppik (EMTA, audiovisuaalne kompositsioon) – visuaal.

Carl-Robert Kagge (EKA, graafiline disain) – visuaal

Ove-Kuth Kadak (G.Otsa nim. muusikakool) – heli

Liina Vilgats  – heli

10. aprill kell 20.00 – “80km Jumper Wire”- „Me tahtsime paigaldada oma andureid Tallinnasse, aga mingid kalad sõid ühenduskaabli ära.“

Aalto Ülikooli Media Lab- i tudengid:

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

14. aprill 20.00Postinstrumentum  – Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide, sepakunsti,uusmeedia ja graafika tudengid

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

 Instrumentaarium, mida kasutatakse kaasaegse akadeemilise muusika mängimisel, pärineb oma tsentraalses osas mitme sajandi tagusest muusikainstrumentide evolutsioonist. Traditsioonilised pillid arendati välja selleks, et muusika kõlaks kokku nii kõrvasõbralikult ja «hästi» kui vähegi võimalik. Operatsioonid mürade ja atonaalsusega ei kuulunud nende pillide evolutsiooni eesmärkide hulka. Klassikalistel pillidel puudub mürade esitamiseks vajalik/sobilik tämbriline iseloom ja tempereeritud häälestus mürade esitamiseks tundub nagu katse kokteilikõrrega merd tühjaks juua. See tähendab, et müradega adekvaatselt töötamiseks on vaja teha uued pillid, sellised, mille iseloom algusest peale ongi orienteeritud mürade esitamiseks.

15.aprill15.00 – Etenduskunstide haridusteemaline ümarlaud.

Küllakutsuja – Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide õppetooli juhataja Erik Alalooga.

Külalisteks on inimesed, kes ametlikult ei esinda ühtegi haridusüksust vaid eelkõige iseenda seisukohti, mis on kujunenud erinevates koolides kursuseid ette valmistades ja läbi viies. Neile lisaks erinevate koolide endised ja praegused tudengid, kes hariduse omandamise rõõme ja valusid enda nahal tunda saanud.

Seega saab arutelu olema sisuline, mitte formaalne.

Arutletakse teemadel:

Kui avatud on akadeemiline struktuur hulludele eksperimentidele?

Kas ja kuidas toimib reaalne koostöö erinevate distsipliinide ja koolide vahel?

Tehnoloogilise innovatsiooni osatähtsus etenduskunstides.

Eesti etenduskunstide haridusmaastik – kirju või hall?

Ja nendest juba edasi ettearvamatud lingid vastavalt murepunktidele.

Külalisteks on: Taavi Varm, Hendrik Toompere, Mart Koldits, Jim Ashilevi, Henri Hütt.

Vestlust modereerib Andrus Laansalu.

 

NB!!!   Kõik etteasted on tasuta, kuid kohtade arv Cabaret Rhizome´is on piiratud!!!!

 

 

Performing art chair of Estonian Art Academy presents

No pretending!

April 2 – 15 theatre Cabaret Rhizome, Tallinn.

What is happening in the performing art field when ideals are still bright? When you don`t give a shit about the taste of consumers and requirements of the market? When it is not necessary to attract anyone?  When you dare to experiment? When you still need signed letters of recommendation from the authorities? When the cultural producers and curators continue to sneer and snub your efforts?

Program:

April 2 at 20.00 – Opening.

Sandra Jõgeva – stand –up tragedy – “An essay about actors as a live performance”.

Lauri Eltermaa – „Jaagule“

Erik Alalooga, Meeland Sepp, Andreas W, Maria Rõhu – „Beat of Odysseus“

Music!

April 4 at 20.00 – „Exercise“University of Tartu Viljandi Culture Academy, department of performing art.

Dance arts students – (Evelyn Uisk, Joonas Tagel, Sille Ardel, Kalmer Liimets)

Lighting design students – (Märt Sell, Emil Kallas, Reelika Palk, Andres Tölp)

Instructors: Karl Saks and Siim Reispass

April 6 at 20.00 – Stalker – prosthetic brain“  – Tencu and Taavi Kerikmäe.

The duo of video artist Tencu and musician Taavi Kerikmäe presents experimental audiovisual concert „Stalker – Prosthetic Brain“, inspired by Andrey Tarkovski´s film „Stalker“. For this project they form a special duo with Tencu´s erratic animation and Taavi kerikmäe´s sound improvisation.

the prosthetic legs of some people run so well that they are not allowed to take part of the olympics, as it is feared that they would run faster than natural legs.

man has never used his brain too well. there is the possibility that the only way to focus his attention and deepen his grip is to exchange this underexploited organ for a prosthesis and learn anew to think and feel better.

there will be lots of rustling and sharp edged dry hours and days, when the light is like a stone and only disruptions and grids will come out of the eyes. only then the prosthetic brain will start to function properly. only then life will be beautiful.

http://tencu.vjestonia.com

http://taavikerikmae.edicypages.com

                                       “Romantic noise” – Meat Waits

http://soundcloud.com/taavet-juudas-iskariot

April 8 at 18.00 – „Trajectory“   Audiovisual concert-installation.

Trajectory is a journey in rooms. An experience, consisted of sound, visual and sitespecific atmosphere. Basic element is a fragment which depict dynamical linear motion and which is developing through the formal changes, etc.

Einike Leppik (Estonian Academy of Music and Theatre, audiovisual composition) – visual.

Carl-Robert Kagge (EKA, graphic design) – visual

Ove-Kuth Kadak (G.Ots´s  Music School ) – sound

Liina Vilgats  – sound

April 10 at 20.00 –  “80km Jumper Wire” – “We wanted to install our sensors in Tallinn, but some fish ate the jumper wire. Students from Media Lab Helsinki at Aalto University School of Art and Design presenting.”

Juan Duarte Regino, Valtteri Wikström, Tommi Koskinen, Simon Lysander Overstall

April 14 at 20.00Postinstrumentum Students of performing art, balcksmithing, new media and graphic of Estonian Art Academy.

(Tanel V.Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Taavi Suisalu, Aili-Maarja Mäeniit, Erik Alalooga, Andreas W)

Set of tools used in contemporary academical music is based in its central part in evolution of music instruments passed through centuries ago. Main problem with this kind performing-practicies is that the evolution of instruments moved towards maximum effectivity and use of harmonical timbre. All those traditional instruments were developed for making sound as “ear-friendly” and “beautifully” as possible. Operations with noises and atonality didn’t belong among the purposes of evolution of those instruments. Classical instruments doesn’t have idoneous character of timbre. So tempered attunement for performing noise seems like attempt to drink entire sea through coctail-straw.

It means that to work with noise in adequate way needs to create new instruments which have noise-orientated character since the very beginning.

April 15 at 15.00 – Round table about performing art education.

NB! All events are for free, but amount on places for audience in Cabaret Rhizome is limited!

Global Container XXII – review!

Postinstrumentum

Videolink – http://vimeo.com/38558863

Postinstrumentum

Postinstrumentum

Postinstrumentum

Postinstrumentum

Postinstrumentum

Postinstrumentum

Postinstrumentum

“Which way is your ass?”

Videolink – https://vimeo.com/38389635

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

"Mis pidi su perse on?"

“Odysseus´s bow”

Odüsseuse vibu

Odüsseuse vibu

Odüsseuse vibu

Odüsseuse vibu

Odüsseuse vibu

Odüsseuse vibu

Sandra Jõgeva stand-up comedy “Untitled”

Sandra Jõgeva stand-up comedy "Untitled"

Sandra Jõgeva stand-up comedy "Untitled"

Sandra Jõgeva stand-up comedy "Untitled"

Photos – Tanel Saar & Krõõt Tarkmeel

Henri Hütt ja Mihkel Ilus – Eesti Teatri aastaauhindade nominendid 2011. aasta loomingu eest / Henri Hütt and Mihkel Ilus – nominees of Estonian Theatre award 2011!

Henri Hütt & Mihkel Ilus "Kapriisid"

Tantsulavastuste auhind
Žürii: Mall Noormets (esinaine), Kristiina Garancis, Heili Lindepuu, Raido Mägi, Anu Ruusmaa
Henri Hütt ja Mihkel Ilus, „Kapriisid”. Kahe noore mehe visuaalse dominandiga mõtisklus pungi ja kirurgilise kliinilisuse esteetikas (Kanuti gildi saal).

Krista Köster ja Kristina Paškevičius, „Camouflage”. Meeskonnatöös väärtustatud urbanistlik kehamugav tantsusläng (Kanuti gildi saal).
Fine 5, „Enne kui minna, ma ütlen”. Südamlik, intiimne, nakatava esituskultuuriga ja kaasahaarava mängulisusega lavalugu.
Oksana Tralla, „Väike prints”. Läbikomponeeritud tervik, mis mõõdab elu filosoofilisi baasküsimusi elava heli, tundliku anima ja jõulise koreograafia koosloomes (rahvusooper Estonia).
Mai Murdmaa, „Kuritöö ja karistus”. Murdmaalike, juba tuntud ja ka üllatuslike semiootiliste väljendusvahendite kogum rõhuga Sergei Upkini orgaanilisel, tehniliselt virtuoossel peaosal (MTÜ Päikesevanker).