Arhiiv kuude lõikes: oktoober 2012

ERIK ALALOOGA & ANDREAS W “Materjali vastupanu” Kanuti Gildi SAALis!!!

Erik Alalooga & Tanel V. Kulla

Erik Alalooga & Tanel V. Kulla

15, 16,17 & 19.11 kell 19.30

“See etendus põhineb lõhkumisel. Inimene püüab ikka teha nii, et asjad katki ei läheks. Või vähemalt nii meile tundub. Päriselt on lugu siiski teistsugune. Füüsilises ruumis ei saa mitte midagi teha lõhkumata. mitte ükski materjal ei muuda oma kuju, kui temasse ei sekkuta. See algas juba kivikirvest. Et saada terava otsaga kivi, oli vaja kivist tükke välja lüüa. Aga et jõuda terava kivi kontseptini, pidi kivi töötleja peas tekkima mahuline ja dünaamiline mudel terava otsaga kivist. Üldiselt me arvame, et eelduse selleks kujundas keelelise võimekuse ilmumine. Võib-olla. Aga keelevõime võib olla ka kõigest pindkiht tegelikkuse tõlgendamisvõime kohal. Ja kujutlus teravast kivist võis olla ka füüsiline, kehalisest teadlikkusest ilmunud materjalitaju, jõujoone märkamine seal, kus varem oli ainult instinkt. Meile tundub, et sobiv meetod selle etenduse tegemiseks on materjalide lõhkumine. Ja kui me lisame keelelise kihi, siis see tuleb paratamatusest, et keel on meis igal pool. Me ei saa seda päriselt välja visata. aga üldiselt ei huvita meid miski muu kui see, et kuidas asjad ja materjalid katki lähevad. ”

Meeskond: Erik Alalooga, Andreas W, Tanel V Kulla, Hans-Gunter Lock

Kaasprodutsent: Kanuti Gildi SAAL

Toetaja: Eesti Kultuurkapital, Kultuuritehas Polymer

Pilet: eelmüügist Piletilevis 5/8 EUR, pool tundi enne algust kohapeal 7/10 EUR

NB! Etendusele 16. novembril jätkub vestlus kunstnikega.

http://www.saal.ee

ERIK ALALOOGA & ANDREAS W “Resistance of material”

15,15,17 & 19.11 at 19.30 in Kanuti Gildi SAAL.

‘”This performance is based on breaking. Man tries not to break anything. Or so it seems to us. In reality it is different. Nothing can be done in a physical room without breaking anything because no material will change its shape without intervening. This began already with stone axe. To get a sharp stone, some pieces had to be cut out of it. But to get to the concept of sharp stone, substantial and dynamic model of sharp stone had to evolve in the head of the person reshaping the stone. We think that it was premised by appearance of linguistic capability. Maybe. But linguistic capability can also only be the surface layer upon the capability of construing the reality. Interpretation of sharp stone could have been physical, perception of material that came from physical awareness, detecting power where used to be only instinct.

We believe that the appropriate method for this performance is breaking the materials. And if we add the linguistic layer then it comes from the inevitability that language surrounds us everywhere. We cannot through it out although we are actually not really interested in anything else than in how things and materials break.”

Team: Erik Alalooga, Andreas W, Tanel V Kulla, Hans-Gunter Lock

Co-producer: Kanuti Gildi SAAL

Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Kultuuritehas Polymer

Ticket: on presale at Piletilevi 5/8 EUR, half an hour before at the door 7/10 EUR

NB! Meet the artists after the performance on November 16.

http://www.saal.ee