Arhiiv kuude lõikes: aprill 2020

Suletud universumi helid / Sounds of closed universe.

Scroll down for english!

2020. aasta märtsis – aprillis leidis Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas aset helikunsti kursus, mille käigus tudengid pidid konstrueerima kättesattuvatest esemetest ja materjalidest originaalseid heliobjekte ning nendega interaktsioonis töötama välja soolo-performance´i. Peale paarinädalast sissjuhatavat tsüklit, mille käigus töötati peamiselt temaatiliste lühietüüdidega, sõitis julmalt sisse koroonaviirus ning maailm keerati lukku. Nii tudengid kui ka õppejõud suleti kodusele režiimile ning õppetöö jätkus distantsilt. Kursuse praktiliseks meetodiks oli brikolaaž – fenomen, mida kursuse juhendaja Erik Alalooga uurib ka oma EMTA teatrikunsti doktoriõppes.

Mõistega brikolaaž  tähistatav nähtus on sama vana kui inimkultuur. Mõiste ise aga pigem uus, kirjeldades „millegi meisterdamist juhuslikest ja käepärastest vahenditest“. “Brikolöör oskab teha mitmesuguseid töid, aga erinevalt insenerist ei sea ta igaüht neist sõltuvusse toormaterjalidest ja tööriistadest, mis on ette nähtud nimelt selle projekti teostamiseks: tema instrumentaalne universum on suletud ja tema mängureegliks on kohaneda alati „olemasolevate vahenditega…“ – Claude Levi-Strauss.

Levi-Straussilt on laenatud ka pealikiri käesolevale artiklile. Selgus, et karantiin pakkus välja brikolaaži uurimiseks peaaegu ideaalse olukorra, mida normaalses õppetöös ei oleks võimalik tekitada – totaalse isolatsiooni kogu kursuse ajaks. See eeldas vältimatult kohanemist koduste oludega ning seal leiduvate materjalide kasutuselevõttu. Kuigi kodused tingimused brikolaazi läbiviimiseks olid üsnagi erinevad varieerudes suuremtest majapidamistest kuuride ja kolikambritega minimaalsete võimalustega üürikorteriteni, ei nimetaks ma olukorda ebavõrdseks. Brikolaaži eesmärk ei ole võimalikult soodsa stardiplatvormi saavutamine vaid justnimelt loominguline kohanemine konkreetsete oludega. Seega on mõneti eelisseisundus just need, kelle meeli ei aja segadusse liiga lai materjalivalik.

Kursus toimus distantsõppel. Tunniplaanijärgselt oli nelja nädala jooksul kokku kaheksa “kontakttundi”, mille ajal õppejõud töötas läbi tudengite kodutöid (saadetuna foto, video ja tekstiformaadis) ning saatis tagasisidet ja soovitusi. Kursuse lõpuks valmis igal tudengil videoperformance.

In March – April 2020 took place a sound-art course in sculpture department of Estonian Art Academy, during which student had to construct sound-objects out of found materials and to compose a performance with them. After two week introduction period corona hit in and world was locked down. Students and professor were forced into their homes and course continued from distance. For this project it created perfect situation for laboratorical research, which would be unthinkable in normal situation. Total lockdown limited resources students had access to into minimal. This is the situation when use of process method called bricolage is enivatable. This is the main topic of doctoral research of professor of this course Erik Alalooga.

Bricolage as a phenomenon is as old as human culture, but the term itself is pretty new, describing „constructing anything out of random things from surrounding environment“. Bricoleur is able to perform various operations, but unlike the engineer he/she is independent from a fixed list of materials and tools meant for this particular work. Bricoleurs instrumental universe is limited and main rule is always to adapt with present resources“ – Claude Levi-Strauss.

Definition by Levi-Strauss has given also name for this article. Closed universe appeared as a reality to participants, forced them to adapt with present resources. Situations of home were very different from larger houses to the small rental flats with minimum stuff inside. But this cannot be called inequality, because main point of bricolage is not achieve best starting position, but exactly to adapt with resources you have access to. We can even say that in advantage position were those who had less materials and could easily focus on artistic manipulations with these.

Course took place as distant-studies during four week period with two “contact meetings” every week. For those eight meetings students sent their photos, videos and texts to e-mail of professor and god feedback with new recommendations for further developments during independent work. And so every week. For evaluation every student completed solo-performance in video format.