Rubriigi arhiiv: Postinstrumentum

“Võit Päikese Üle”

Pärnu Nüüdismuusika Päevad ja EKA tegevuskunstide õppetool esitlevad:

“Võit Päikese Üle” – kontsert-etendus Aleksei Krutšonõhhi samanimelise ooperilibreto (1913) ainetel.

12.jaanuaril kell 19.00 Pärnu Vanalinna Põhikoolis.

Laval: Postinstrumentum, Repoo Ensemble, Jumalikud Ilmutused.

Esmaesitlusele tulevad uudsed ja enneolematud eksperimentaalpillid:
Framarr – Marianne Jõgi
Excelsibur – Henri Griin
Lisaks juba tuntud pille Postinstrumentumi varasalvest.

Kontserdi kava:

Marianne Jõgi “Framarri esimene koivasirutus”
esitus ja pill: Marianne Jõgi, framarr
Kaarel Kütas “Soolalugu”
esitus ja pill: Kaarel Kütas, museib
Henry Griin “Jurmala laadaga”
esitus ja pill: Henry Griin, excelsibur
Marianne Jõgi “Loits”
museib: Doris Feldmann, Marianne Jõgi
framarr: Mari Lääne, Kaarel Kütas
excelsibur: Henry Griin
Henry Griin “Onu Einar mõtleb tööst”
museib: Kaarel Kütas
framarr: Doris Feldmann, Marianne Jõgi
excelsibur: Mari Lääne
Kaarel Kütas “Teos raamviiulile ja boiler pillile”
excelsibur: Henry Griin
framarr: Mari Lääne, Marianne Jõgi, Doris Feldmann
Mari Lääne “Must kohv”
koma: Kaarel Kütas, Henry Griin
museib: Kaarel Kütas, Henry Griin
framarr: Marianne Jõgi, Doris Feldmann
excelsibur: Mari Lääne

Doris Feldmann “Ilutulestik”
museib: Kaarel Kütas, Doris Feldmann
framarr: Marianne Jõgi, Mari Lääne
excelsibur: Henry Griin

Hans-Gunter Lock “Võit Päikese Üle”
Dirigent: Andrus Kallastu

Festivali info: http://www.schoenberg.ee

Postinstrumentum has its own blog!

Postinstrumentumil on nüüdsest iseseisev blogi:

postinstrumentum.wordpress.com

Postinstrumentum has now its own blog:

postinstrumentum.wordpress.com

Check it out!!!

Global Container XX – review.

Meeland Sepp

Meeland Sepp & Erik Alalooga

Erik Alalooga

Roomet Jakapi

Roomet Jakapi

Roomet Jakapi live at Global Container XX

http://www.youtube.com/watch?v=pQFlSTDsuHE

Roomet Jakapi

Tanel V. Kulla & Aili-Maarja Mäeniit

Urmas Lüüs

Erik Alalooga, Hans-Otto Ojaste, Tanel V. Kulla

Kitty Suun & Erik Alalooga

Hans-Otto Ojaste

Erik Alalooga

Raoul Kurvitz

Raoul Kurvitz

Raoul Kurvitz & Jaan Klõšeiko

Raoul Kurvitz

Forbidden to sing

Fotod: Janno Bergmann

Postinstrumentum in Servataguse festival 2011.

Postinstrumentum. Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Erik Alalooga, Aili-Maarja Mäeniit, Tanel V. Kulla. Foto: Andreas W

Kitty Suun. Foto: Evi Pärn

Urmas Lüüs, Aili-Maarja Mäeniit, Hans-Otto Ojaste, Tanel V. Kulla, Erik Alalooga. Foto: Evi Pärn

Urmas Lüüs. Foto: Evi Pärn


Erik Alalooga. Foto: Evi Pärn

Videot kontserdist saab näha siit: http://vimeo.com/31950811

Ning siit ka Evi Pärna loodud videot: http://www.youtube.com/watch?v=_1AV2O0DvAI

Postinstrumentum goes psy

4. novembril 2011 astub Postinstrumentum lavale Servataguse festivalil Tallinnas, Kultuurikatlas!!!

Senisele puhtale akustilisusele on lisandunud helide võimendamine piezo-mikrofonide ning Abletoni digitaaleffektide abil.

Põhikoosseis on sama (Tanel V. Kulla, Kitty Suun, Urmas Lüüs, Hans – Otto Ojaste, Erik Alalooga) kuid viimaste arengute tõttu on lisandunud poognavedajana Aili-Maarja Mäeniit ning Andreas W, kes kujundab digitaalset tervikut helipuldis.

Servataguse festivali performance´i treilerit saab näha intenetiaadressil:

http://vimeo.com/31456179

Siim Nestor prognoosib Servataguse festivali programmi:

http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/silmi-korvu-ja-hinge-ehmatav-festival.d?id=60620623

On November 4, 2011 Postinstrumentum will be live in Servataguse festival in Tallinn, at Kultuurikatel!!!

Pure acoustics will be amplified with piezo-microphones and Ableton digital effects.

Main-team of Postinstrumentum has remained the same, but according to recent developments Aili-Maarja Mäeniit with bow and Andreas W as digital sound-designer have been involved.

Trailer of performance in Servataguse festival can be seen in internet:

http://vimeo.com/31456179

Siim Nestor give a prognosis for Servataguse festival:

http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/silmi-korvu-ja-hinge-ehmatav-festival.d?id=60620623

Postinstrumentum

Postinstrumentum. Foto: Tanel Saar.

Urmas Lüüs & Tanel V. Kulla. Foto: Andreas W.

Eksperimentaalmuusika kollektiiv Postinstrumentum sündis 26. mail 2011.

Viljastamine oli toimunud sama aasta jaauaris Pärnu Nüüdismuusika Päevadel toimunud kontserdil “Mürailu”, kus Kitty Suun, Tanel V. Kulla, Hans – Otto Ojaste, Urmas Lüüs ja Erik Alalooga esinesid esmakordselt ühisel laval. Uue nime all astuti üles 27.mail 2011 kunstisündmusel Global Container XVII, Polymeri Kultuuritehases.

Toonast esinemist saab näha internetist aadressil:

http://www.youtube.com/watch?v=SxPb6GjIwVk

KesKus Juuni 2011

“Teater, mis polegi teater”

 FORMAADIVÄLISED VÕIMALUSED ESITUSKUNSTIDELE:  Andreas W kirjeldab kolme projekti, mis pole otseselt mõeldud teatriks, aga milles on teatrikssaamine iseenesest sees. 

Rauast viiul ja terastrumm

Postinstrumentum

«Postvokaalne kantaat»

Polymer 27.05.2011 

Selle projekti tegid EKA kunstitudengid Andrus Kallastu ja Erik Alalooga  juhtimisel, see esitus nagu kontsert ja katse teda määratleda paigutab ta teatri katusmõiste alla. Tänapäevane kunstiskeene on niisuguseid asju täis. Ma ei osuta sellele projektile kui millelegi erakordsele, pigem on see enesestmõistetav näide mitme valdkonna koondumisalast, kus žanrimääratlusel pole suuremat mõtet. Algidee lähtus kunstiõpetuse vajadusest katsetada uute vormide loomisega mehaaniliste seadmete disainimisel. Pillid tundusid selleks väga hästi sobivat. 

 Instrumentaarium, mida kasutatakse kaasaegse akadeemilise muusika mängimisel, pärineb oma tsentraalses osas mitme sajandi tagusest muusikainstrumentide evolutsioonist (mõistagi kasutatakse ka kõike muud mis kätte juhtub ja häält teeb, aga klassikaliste viiulite, oboede ja klarnetite rakendatust pole see kuigivõrd vähendanud). Peamine probleem niisuguse esituspraktikaga seisneb selles, et pillide evolutsioon liikus tempereeritud häälestuse võimalikult efektiivse ja heakõlalise kasutamise suunal. Kõik need traditsioonilised pillid arendati välja selleks, et muusika kõlaks kokku nii kõrvasõbralikult ja «hästi» kui vähegi võimalik. Operatsioonid mürade ja atonaalsusega ei kuulunud nende pillide evolutsiooni eesmärkide hulka. 

 Tulemus on ühene. Klassikalistel pillidel puudub mürade esitamiseks vajalik/sobilik tämbriline iseloom ja tempereeritud häälestus mürade esitamiseks tundub nagu katse kokteilikõrrega merd tühjaks juua.

 See tähendab, et müradega adekvaatselt töötamiseks on vaja teha uued pillid, sellised, mille iseloom algusest peale ongi orienteeritud mürade esitamiseks. Niisuguste pillide konstrueerimiseks sobib kunstitudengite õpetusbaas väga hästi, sest neid treenitaksegi töötama materjalide, vormide, mahtude ja konstruktsioonidega. 

 Kui niisuguse töö tulemus lavale panna, siis minu silma ja kõrva jaoks on see rohkem teater kui kontsert. Asi pole mitte esituse vormis. Täiesti uute, kunstilise originaalloomingu valda kuuluvate pillide lavalolemine iseenesest tähendab tegevuskunsti faktorite mängutulekut. Publik on formaalselt võttes kutsutud kunstinäitusele, kus objektid tekitavad helisid ja protsessi käigus saab sellest teater. 

Niisiis, laval on meil rauast kontrabass, mille ehitusprintsiip meenutab rataslüürat, häälestatud teraspleki tahvel, trossülekannete ja peegelkeeltega klahvpill, vana kütusepütt ja vintlattidest rütmimasin. Küsimus on, kuhu kategooriasse me sellel taustal tinavile liigitaks?

Experimental music group Postinstrumentum was born on May 26, 2011.

Fertilization took place in January 2011 in Pärnu Contemporary Music Days, where Kitty Suun, Tanel V. Kulla, Hans – Otto Ojaste, Urmas Lüüs ja Erik Alalooga first time performed together on the stage. First concert of new group took place on May 27 2011 in Global Container XVI in Culture Factory Polymer.

Link of the first concert in internet:

http://www.youtube.com/watch?v=SxPb6GjIwVk

Cultural magazine KesKus, June 2011

“Theatre, as not a theatre”

OUT-OF-FORMAT POSSIBILITIES FOR PERFORMING ARTS: Andreas W describe a project, which hasn’t meant to be a theatre, but strongly consists opportunity to become to it.

Iron-violin and steel-drum.

 Postinstrumentum

 “Cantato postvocale”

 Culture Factory Polymer 27.05.2011

 This project was completed by students of Estonian Art Academy and instructed by Andrus Kallastu and Erik Alalooga. It was performed as a concert and attempt to find a definition will locate it under the “roof-definition” of theatre. Contemporary art scene is full of stuff like that. I do not point to this project as to something extraordinary, but as to self-evident example about concentration area of different fields of art, where definition of genre doesn’t make any sense. Basic idea emanated from educational need to experiment with new forms in designing mechanical appliances. Musical instruments seemed to fit perfectly for that.

Set of tools used in contemporary academical music is based in its central part in evolution of music instruments passed through centuries ago. Main problem with this kind performing-practicies is that the evolution of instruments moved towards maximum effectivity and use of harmonical timbre. All those traditional instruments were developed for making sound as “ear-friendly” and “beautifully” as possible. Operations with noises and atonality didn’t belong among the purposes of evolution of those instruments. 

Result is undubious. Classical instruments doesn’t have idoneous character of timbre. So tempered attunement for performing noise seems like attempt to drink entire sea through coctail-straw.

It means that to work with noise in adequate way needs to create new instruments which have noise-orientated character since the very beginning. Educational base of art students fits perfectly for such a way of creating music instruments. This is exactly how students will be trained to work with materials, forms and constructions.

If to put the result of such a process to stage, then for my eye and ear it is much more theatre as a concert. It’s not about the form of performing. To bring completely new and original instruments onto the stage can be immediately handled as the entrance of performance art factors. Audience has been formally invited to the art show where objects produce sounds and during process it becomes a theatre. 

So we have on the stage a metal-contrabass, which remind us wheel-lyre, attuned steelplate, clavier made of mirror pieces and connected with wire ropes, old fuel-barrel and rhythm instrument made of screw-bars. 

And i have a question: in which category we could classify tin-piper?

“Mürailu” Pärnu Nüüdismuusika Päevadel.

Hans-Gunter Lock & Tanel V.Kulla. Foto: Janno Bergmann.

Urmas Lüüs & Hans-Otto Ojaste. Foto: Janno Bergmann.

2010. aasta sügisemestri kursusel “Kineetiline kunst” valmistasid tudengid Erik Alalooga juhendamisel akustilised heliinstrumendid.

Valmis pillidega toimus 2011. aasta jaauarikuus workshop Pärnu Vanalinna põhikoolis, mida juhendas muusik Andrus Kallastu. Workshopi käigus õpiti tundma pillide akustilisi omadusi ja võimalikke mängutehnikaid. Samuti anti pillidele nimed ning noteeriti partituurid. 16. jaanuaril toimus Pärnu Vanalinna Põhikooli aulas kontsert “Mürailu”, kus astusid üles:

Tanel V. Kulla – Kitty Suun´i pillil “Klirrur”

Hans Otto – Ojaste – pillil “Donk”

Urmas Lüüs – pillil “Ketar”

Tanel V. Kulla – pillil “Põntsa”

Erik Alalooga – pillil “Museib”

Lisaks professionaalsed muusikud:

Leonora Palu – flööt

Indrek Palu – viiul

Aare Tammesalu – tšello

Andrus Kallastu – klaver

Hans – Gunter Lock – analoogsüntesaator

Artikkel ajakirjas Teater.Muusika.Kino: 

http://www.temuki.ee/numbers/2011/3/article5230.pdf

Klipp muusikasaatest MI (algab 9.25 ja kestab pea üheksa minutit)

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=113675

During fall semester course “Kinetic art” in 2010 students created acoustical sound instruments. Course was instructed by Erik Alalooga. In January 2011 took place a workshop in Pärnu where students researched acoustical qualities and playing techniques of their instruments. Workshop was instructed by musician and composer Andrus Kallastu. All the instruments were named and notated for final concert “Mürailu” on January 16 in Pärnu Old Town primary school.

Musicians and their instruments:

Tanel V. Kulla – Kitty Suun “Klirrur”

Hans Otto – Ojaste –  “Donk”

Urmas Lüüs – “Ketar”

Tanel V. Kulla – “Põntsa”

Erik Alalooga – “Museib”

And professional musicians:

Leonora Palu – flute

Indrek Palu – violin

Aare Tammesalu – cello

Andrus Kallastu – piano

Hans – Gunter Lock – analog-synthesizer

Article in magazine Teater.Muusika.Kino:

http://www.temuki.ee/numbers/2011/3/article5230.pdf

Video clip from Estonian Public Broadcasting (begins 9.25): http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=113675